Karlvanosselaer » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Didactiek: leerlingkenmerken

De leraar moet doelen kunnen kiezen, ordenen en formuleren. Voor deze doelen te kunnen bereiken, moet men echter vooraf nagaan of alle gewenste voorwaarden zijn voldaan. Daarna kan de leraar pas met d…
Natuurlijke radioactieve straling

Natuurlijke radioactieve straling

Iedereen heeft het woord radioactieve straling al gehoord. Het is een vernietigende kracht die je niet kan zien, horen of voelen. Ook associëren mensen dit woord met kanker. Als we even terug kijken n…

Oprichtingsvoorwaarden opstart van een nieuw bedrijf (BE)

Vooraleer u een zaak wilt opstarten, moet u volgens de wet voldoen aan algemene- en specifieke oprichtingsvoorwaarden. De leeftijd, het bedrijfsbeheer, de vestigingswet, mogelijke milieuvergunningen,…

De keuze van juridische ondernemingsvormen

Iedere persoon die een onderneming wil oprichten, moet aan verschillende oprichtingsvoorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld moet de persoon minimum achtien jaar zijn, moet de persoon de verplichte kennis va…

Kinderziektes vaststellen en handelen

Kinderziektes is zoals het woord zegt, ziektes die frequent voorkomen bij kinderen. Deze kunnen besmettelijk zijn, daarom komen ze ook vaak in vlagen voor. Tijdens de incubatieperiode zijn de kinderen…

Documenten bij internationale handel: EU-landen

De internationale handel is een grote stroom van goederen en geld. Het is dus belangrijk dat alle landen een controle kunnen doen op deze grote handel. Ze controleren de hoeveelheid, de aard en de waa…

Documenten bij internationale handel: derde landen

Elk bedrijf wil economisch groeien en zijn grens verleggen. Om hun doelen te bereiken hebben de bedrijven meer en meer middelen nodig. Deze middelen kunnen ze niet meer enkel in hun regio of land hale…

EHBO: de 4 stappen

Een licht of ernstig ongeluk(je), iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Als toeschouwer is het belangrijk hoe je met zo'n situaties omgaat. Hoe moet je het slachtoffer benaderen? Hoe moet je het sla…

Marketing: Een bedrijf winstgevend maken

Marketing is een wetenschappelijke analyse maken van de factoren die vraag en aanbod op een markt bepalen of er een zekere invloed op hebben. Het is dus belangrijk dat elk bedrijf op een manier aan ma…
Recht en personenrecht

Recht en personenrecht

Elk persoon heeft gelijke rechten en plichten dan de andere. Iedereen heeft een bepaalde vrijheid in onze samenleving. We mogen wandelen op straat, de hulpdiensten staan paraat voor ons, we zijn vrij…