Karlvanosselaer » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Didactiek: leerlingkenmerken

De leraar moet doelen kunnen kiezen, ordenen en formuleren. Voor deze doelen te kunnen bereiken, moet men echter vooraf nagaan of alle gewenste voorwaarden zijn voldaan. Daarna kan de leraar pas met d…

Marketing: Een bedrijf winstgevend maken

Marketing is een wetenschappelijke analyse maken van de factoren die vraag en aanbod op een markt bepalen of er een zekere invloed op hebben. Het is dus belangrijk dat elk bedrijf op een manier aan ma…

EHBO: de 4 stappen

Een licht of ernstig ongeluk(je), iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Als toeschouwer is het belangrijk hoe je met zo'n situaties omgaat. Hoe moet je het slachtoffer benaderen? Hoe moet je het sla…
Natuurlijke radioactieve straling

Natuurlijke radioactieve straling

Iedereen heeft het woord radioactieve straling al gehoord. Het is een vernietigende kracht die je niet kan zien, horen of voelen. Ook associëren mensen dit woord met kanker. Als we even terug kijken n…
De scheiding der machten: België

De scheiding der machten: België

In alle EU-landen heerst er democratie. Dit wil zeggen dat er een scheiding van de machten is. Deze scheiding is er om alleenheerschappij te vermijden en om politieke vrijheid te waarborgen. Er zijn d…
Evaluatie van de leerling

Evaluatie van de leerling

Leerkrachten evalueren hun leerlingen voortdurend. Dit doen ze om meer inzicht te krijgen op de leerlingen. Kunnen de leerlingen de doelstellingen behalen van de lessen? Kunnen de leerlingen de eindte…

Oprichtingsvoorwaarden opstart van een nieuw bedrijf (BE)

Vooraleer u een zaak wilt opstarten, moet u volgens de wet voldoen aan algemene- en specifieke oprichtingsvoorwaarden. De leeftijd, het bedrijfsbeheer, de vestigingswet, mogelijke milieuvergunningen,…
Het toetsenbord: Sneltoetsen voor Word

Het toetsenbord: Sneltoetsen voor Word

Het toetsenbord biedt verschillende mogelijkheden bij het gebruiken van een computer. Zonder toetsenbord kan je moeilijk of bijna niet werken met een computer. Het is een noodzakelijk deel. Met het to…

De keuze van juridische ondernemingsvormen

Iedere persoon die een onderneming wil oprichten, moet aan verschillende oprichtingsvoorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld moet de persoon minimum achtien jaar zijn, moet de persoon de verplichte kennis va…

Kinderziektes vaststellen en handelen

Kinderziektes is zoals het woord zegt, ziektes die frequent voorkomen bij kinderen. Deze kunnen besmettelijk zijn, daarom komen ze ook vaak in vlagen voor. Tijdens de incubatieperiode zijn de kinderen…